Algemene voorwaarden

De algemene (metaalunie) voorwaarden van Singeling kan bij elke verkoopofferte, inkoopofferte, ontvangstebevestiging, orderbevestiging, pakbon en verkoopfacturen onderaan het .pdf document geopent worden met de digitale link. Deze voorwaarden worden bij het versturen van verkoopoffertes en orderbevestigingen als bijlage per email aan u verstuurd.


Op dit moment hanteert Singeling Constructie- Lastechniek B.V. de Metaalunie voorwaarden. Deze voorwaarde is ook hier te vinden.

Naast de (metaalunie) voorwaarden hanteert Singeling bij haar leveranciers de volgende inkoopvoorwaarden.


Voor Teken- en Engineeringswerkzaamheden hanteert Singeling deze Teken- en Engineeringsvoorwaarden.