20 oktober 2019

2019: LvE: Ridder IQ – TruTops Fab Integratie

Singeling BV is een metaalbewerkingsbedrijf gespecialiseerd in engineering, lasersnijden, buigen en lassen van complexe plaatwerkproducten. Het bedrijf is het bezit van meerdere Trumpf lasersnijmachines, buigmachines en voert zijn eigen engineering uit.

De productieafdeling stond voor een grote uitdaging bij het voorbereiden, plannen en beheren van de productie van lasergesneden producten. Vooral met het voor machines omzetten van 3D-modellen naar CNC-code en het bijhouden van de voortgang van individuele onderdelen.

Het vorige productiesysteem was verouderd: eerder werkten mensen met een overvolle Outlook-agenda, die dagelijks werd meegesleept. Bestanden waren opgeslagen in mappen. De communicatie met de werkvloer verliep op papier. Er was constant behoefte aan overtypen en de productieaansturing werd op papier beheerd. Vroeger was dit enigszins beheersbaar, maar tegenwoordig bestellen klanten steeds grotere variaties, kleinere ordergroottes en kortere levertijden.

Bovendien hadden ze ook geen toegang tot de huidige voorraadniveaus. Het was een kwestie van tellen, meten en soms zelfs ‘intuïtief’ om te bepalen of een benodigd materiaal op voorraad was. Dit zorgde voor veel frustratie, onzekerheid en onnodige faalkosten.

Wat betreft de nacalculatie van gefabriceerde producten gaf het systeem alleen de theoretische productietijd uit op een papieren rapportage, maar geen kosten of werkelijk materiaalverbruik. Dit moest ook achteraf handmatig aan elk afzonderlijk onderdeel worden toegevoegd. De resultaten waren overbelaste directie en werkvoorbereiders, die voor elk onderdeel de vraag “Wat kostte dit eigenlijk?” moesten achterhalen.

Een “Bottleneck” probleem

De situatie leidde tot een knelpunt probleem: de lasersnijmachines konden 24/7 draaien, de buigmachines konden theoretisch in ploegendiensten draaien, maar de output van de werkvoorbereiding was hoe dan ook beperkt.

Hierdoor ontstonden er geen overzichten: hoe meer verschillende onderdelen er in productie werden genomen, hoe minder de daadwerkelijke output per week van de machines werd. Dit kwam doordat een aanzienlijke toename in de tijd die nodig was om naar producten te zoeken, de planning en organisatie. Hoe meer werk er werd vrijgegeven, hoe minder de effectiviteit van de organisatie werd.

Automatisering als oplossing
Het was duidelijk dat de situatie voor verbetering vatbaar was en al snel werd het duidelijk dat de te volgen weg die van automatisering is. Hiervoor ben ik een ERP-integratietraject gestart.

Het werven van personeel was geen geschikte optie, omdat het bedrijf geen werkplekken meer had en dit zou hebben geleid tot een kostenstijging.

Het was ook geen optie om het orderportfolio te wijzigen in grotere series of te zoeken naar andere klanten die ‘repeat’ zouden bestellen, met herhaalde producten. Het management en ik waren het erover eens dat de marges het hoogst zouden zijn op de kleinere series en engineering-to-order producten.

Na analyse van de noodzakelijke componenten voor het systeem en hun respectievelijke functies werd de selectie van softwareleveranciers gestart.

De beslissing viel snel op de nieuwe TruTops Fab-software, ook omdat het bedrijf al ervaring had opgedaan met plaatwerk calculatie software van Trumpf (TruTops Calculate) en al jarenlange ervaring had opgedaan met hun laser programmeersoftware (TruTops CAD / NEST / LASER, nu bekend als ‘classic’).

Singeling was in 2015 een van de eerste gebruikers in Nederland die met de implementatie van deze nieuwe software zou beginnen. Dit was in lijn met het innovatieve denken van de business, omdat zij ook een van de eerste gebruikers waren die Ridder iQ eerder in 2014 succesvol implementeerden. Zowel deze als eerdere implementaties zijn door mij succesvol afgerond.

4 Stappen voor implementatie en integratie
Het project is in fases opgeleverd volgens het 4-stappen proces dat ik meestal toepas op al mijn klanten:

Stap 1: Strategisch ontwerp van het ideale bedrijfsproces met bijpassende IT
Stap 2: Het maken van software koppelingen met ERP-software om handmatige acties te verminderen.
Stap 3: Training in het gebruik van de software, om flexibel en efficiënt te kunnen werken.
Stap 4: Verdere optimalisatie van productie processen om doorlooptijden te verkorten.
Stap 1: Strategisch ontwerp van het ideale bedrijfsproces met bijpassende IT
De geselecteerde softwaresystemen zijn:

Ridder iQ ERP (https://ridder.nl/)
TruTops Fab QuickJob (https://www.trumpf.com/en_INT/ producten / software / softwareproducten / trutops-fab /)
TruTops Calculate (geïntegreerd met Fab) (https://www.trumpf.com/filestorage/TRUMPF_Master/Products/Software/Broch… -EN.pdfTruTops)
Boost (https://www.trumpf.com/en_INT/products/software/software-products/trutop…)
Het proces is ontworpen om naadloos samen te werken met de systemen. Dit was een uitdaging, omdat alle systemen anders werken. Met hulp van zowel softwareleveranciers als het onderzoeken van de diepgaande functies is de volgende workflow ontwikkeld:

Stap 2: Softwarekoppelingen maken met ERP-software
Het integratieontwerp is door mij gedaan, inclusief expert user input, het ontwerpen van de stromen en ervoor te zorgen dat de ontwikkeling uitgebreid werd getest voordat deze aan de eindgebruiker werd vrijgegeven.

Het softwarebedrijf achter Ridder iQ ERP, Ridder Data Systems, was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en onderhoud van de broncode.

In ruil daarvoor zouden de klant en de leverancier van TruTops Fab, Trumpf, de ervaring, ontwerpspecificaties en use case-informatie inbrengen. Op deze manier is een win-win samenwerking ontstaan.

Tot vandaag wordt deze actief up-to-date gehouden voor de laatste versies van de software.

Het was ook nodig om TruTops Calculate opnieuw te configureren voor het nieuwe proces, waarbij zowel de ERP als de programmeersoftware nu één materiaal database deelden, met bijpassende codes en specificaties. Zodat beide systemen in dezelfde ‘taal’ kunnen communiceren: de materiaalcode is in alle systemen gelijk.

Stap 3: Training in het gebruik van de software, om flexibel en efficiënt te kunnen werken.
De klant heeft een uitgebreide training gekregen in het gebruik van de software-integraties, inclusief handleidingen, video’s en persoonlijke uitleg.

Dit hielp om medewerkers snel operationeel te krijgen en binnen korte tijd terugkoppeling van de gebruikers te krijgen. Later werden enkele nieuwe functionaliteiten aangepast en werden andere aanvragen gepland voor een later project. Zoals verder integreren met een klantenportaal, automatische kostenberekening van 3D-samenstellingen en las berekeningssoftware.

Door de training te volgen, verdubbelde het aantal werkvoorbereidend medewerkers, waardoor de organisatie flexibeler kon omgaan met lagere werk capaciteit tijdens vakantietijden.

Stap 4: Optimalisatie van processen om doorlooptijden verder te verkorten
Een jaar na implementatie van het hoofdproject is een optimalisatieproject gestart om Quick Response Manufacturing (QRM) toe te passen in de productieprocessen om de doorlooptijden verder te verkorten.

Lees meer over QRM in mijn andere artikelen.

Het resultaat:
Alle snij orders worden automatisch geclusterd per materiaalsoort, wat resulteert in snellere en papierloze nestactiviteiten.
Elke medewerker op kantoor kan nu prijzen berekenen, de ERP doet dit volledig automatisch (zowel voor als na!).
Inzicht in benodigde bestellingen en voorraad, wat leidt tot slimmer bestellen. Dit scheelt tot wel 25% aanschafkosten, omdat er nu een onder andere bulk voordeel bij is.
De doorlooptijd voor lasergesneden producten is met 50% verminderd, waardoor de onderhanden kosten worden verlaagd.
Door strakke planning is het percentage werk dat op tijd is afgerond met meer dan 20% gestegen.
De integratie geeft hen ook een beter overzicht van de doorlooptijd van projecten.
Daarbij is een sterke relatie tussen de software leveranciers en de klant ontstaan, leidend tot een nog jarenlange aangename samenwerking waarin wederzijde kennis uitgewisseld wordt.

Een goede integratie bespaart u enorm veel tijd, kosten en geeft meer overzicht aan het management.

Bijkomend voordeel van de oplossing is dat het helpt om meer tevreden en gemotiveerde medewerkers op de werkvloer te krijgen, vanwege de rust en het vertrouwen dat het kantoor op de werkvloer brengt.

https://www.vanenkhuizen.com/ridder-iq-trutops-fab-integratie/

Delen