22 juni 2018

2018: Noordhollands dagblad ondernemingsprijs

’Het moeilijkste laswerk, maar dan ook werkelijk alles’

Wormerveer, Alles draait bij Singeling Lastechniek om lassen en nog eens lassen. ,,Als bedrijven moeilijk laswerk hebben dat zij zelf liever niet doen, dan komen ze naar ons’’, vertelt Laurens Singeling.
Leven van laswerk. Singeling is er helemaal op ingericht. Gebruikte slogan is ’geen las te lastig’ en dat moeten medewerkers elke dag opnieuw bewijzen. Begin dit jaar is het bedrijf verhuisd van de Mauritsstraat in Zaandam, naar de Vrijheidweg op bedrijventerrein Noorderveld. Van te krap behuisd en opgestapeld gereed product, naar alle ruimte en een optimale werkstroom.

Bij Singeling werken ruwweg 30 mensen, verdeeld naar tien man op kantoor en 20 man in de werkplaats. Dat lijkt in oude theorie geen gezonde verhouding, maar bij ons werkt het goed’’, zegt vierde generatie Laurens Singeling, technisch directeur. Vader Johan is algemeen directeur, Tom Brakenhoff operationeel directeur. Gedrieën zijn ze ook aandeelhouder.

,,Werkvoorbereiders zetten namelijk al concrete stappen in de aanloop naar het uitvoerende werk. Veel is geautomatiseerd. Alle verschillende stappen in het productieproces zijn samengebracht in één computerprogramma. Dat is weer gekoppeld aan een torenhoge snijmachine waar allerlei platen van verschillende diktes zijn opgeslagen. Is het moment daar dat de order door kan, dan kiest de machine de gevraagde plaat, legt deze op de snijtafel en snijdt alle vormen lasergestuurd uit. En zo efficiënt mogelijk met minimaal materiaalverlies.’’

Beter kunnen mensenhanden het niet doen. En dat hoeft ook niet, want die mensenhanden zijn nodig voor de kernactiviteit van Singeling; lassen van plaat- en constructiewerk. ,,We hebben wekelijks zo’n 150 opdrachten in behandeling. Als er op vrijdag 30 gereed komen, worden er – bij wijze van spreken – op maandag 30 nieuwe opdrachten ingevoerd.’’

Het werk bij Singeling wordt uitgevoerd in acht zogenoemde lasboxen. Dit zijn afgescheiden werkplaatsen waar lassers zelfstandig kunnen werken. Elke box heeft een speciale lastafel, las- en snijapparatuur om goed te kunnen werken. Lassen is onderdeel van de geautomatiseerde werkstroom. Is de opdracht gereed voor uitvoering, dan liggen alle onderdelen op één plek in de bedrijfshal bij elkaar.’’

Met de inrichting van de nieuwe bedrijfshal zijn risicovolle onderdelen buiten de bedrijfsruimte geplaatst, zoals de aanvoer van lasgassen. Ook de voorraadbeheer is volledig geautomatiseerd en snij- en las gassen worden tijdig door de leverancier aangevuld. Schadelijke stoffen die vrij komen worden centraal afgezogen.

Delen