Medische benodigdheden

Medisch gereedschap

Kwaliteit

Medische benodigdheden vraagt veel van de materiaal specificaties wat enorm interessante toepassingen met zich mee brengt. Wij vinden het belangrijk dat wij de medische industrie helpen zodat zij hun werk beter kunnen uitvoeren. Wij geloven dat kwaliteitsverbetering in de producten voor de medische industrie interessante projecten kunnen opleveren voor beide partijen.

Voor lopen met techniek

Door het zeer nauwkeurige machine park wat Singeling heeft te bieden en grote magazijn van de leveranciers kunnen de meest hoge kwaliteiten worden bereikt en overschreden. Moderne materialen zoals titanium zullen de medische industrie op een hoger niveau brengen.
Met ruim 75 jaar ervaring in zeer uiteenlopende productietechnieken weten wij heel goed wat onze machines kunnen om tot het juiste ontwerp te komen.
Wanneer wij uw ontwerp in 3D hebben ontwikkeld kunnen wij de productie simuleren wat resulteert tot hogere kwaliteit en het voor u een beeld kan geven of dit aan uw verwachtingen voldoet.