Kwaliteitssystemen

Geen las te lastig! is de norm!

Ons motto betreft niet alleen lassen, maar slaat ook door in certificeringen. Om altijd de passende kwaliteit te leveren van product of dienst hebben wij onze systemen gecertificeerd door DNV GL.
Het doel van alle verschillende certificaten is om te waarborgen van verschillende onderwerpen die wij belangrijk vinden.
Zoals: Veiligheid, laskwaliteit, productkwaliteit en een gezonde organisatie.

EN 1090, ISO 3834, VCA*, ISO 9001

Wij zijn een bedrijf met meerdere certificaten. Deze certificaten zijn belangrijk voor ons bedrijf, deze worden ook vaak geëist door onze klanten.
Lees verder om meer te weten over de verschillende certificaten.

EN 1090-1

De EN 1090 is een norm voor producenten die bewerkingen uitvoeren op basisproducten, om staal- en/of aluminium constructiedelen te maken. Bovendien is de NEN 1090 van belang voor iedereen die met constructiedelen van staal of aluminium te maken heeft, zoals opdrachtgevers, leveranciers, aannemers, toezichthouders, constructeurs, ontwerpers en ingenieursbureaus. Sinds juli 2014 dienen staalconstructies onder CE op de markt te worden gebracht.

De EN 1090-1 beschrijft de voorwaarden waar een productie beheersingsproces aan moet voldoen om aan een fabrikant een certificering te kunnen verstrekken die hem het recht geeft om een CE-markering aan stalen of aluminium componenten of bouwpakketten voor draagconstructies te verbinden.

Singeling is door DNV GL EN 1090, ISO 3834, VCA* en ISO 9001 gecertificeerd

EN 1090 certificaat Singeling

ISO 3834

Hiermee wordt aangetoond dat het gebied van lastechnische werkzaamheden alle kwaliteitseisen heeft geborgd. De certificering wordt door opdrachtgevers in de defensie, offshore, railinfra en petrochemische industrie vrijwel altijd vereist.
De norm is van toepassing op fabricage in werkplaatsen en op bouwplaatsen. Om aantoonbaar te maken dat het lasproces aan de kwaliteitseisen voldoen. Bij werkzaamheden volgens de NEN-EN ISO 1090-2 moet aangetoond worden of voldaan wordt aan de kwaliteitseisen van de EN-ISO 3834-2.

De ISO 3834-2 norm omvat een kwaliteitsborgingssysteem voor smeltlassen. De ISO 3834-2 geeft de uitgebreide kwaliteitseisen weer. Zo zijn er eisen gesteld voor de technische beoordeling voor het laswerk zoals de lasmethodekwalificatie, eisen voor de lassers, inspecties en niet destructief onderzoek.

De norm heeft tevens aandacht voor uitbesteding, personeel voor inspectie en beproeving, onderhoud en inspectie van lasmaterieel, naspeurbaarheid maar ook hoe afwijkingen worden vastgesteld en opgevolgd.

Voor het laswerk worden tevens de lastoevoegmaterialen, de opslag van materialen, warmtebehandeling en het lassen zelf beoordeeld.

ISO 3834 certificaat Singeling

ISO 9001

ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klant. De uitwerking wordt vaak geassocieerd met onnodige bureaucratie, al is dit de norm zelf niet te verwijten. Veelal wordt de onnodige bureaucratie gecreëerd door organisaties zelf, die vaak nog in de veronderstelling zijn dat het opstellen van procedures en voorschriften leidt tot meer kwaliteit. Daarnaast is er de mogelijkheid om normeisen uit te sluiten, voor zover deze geen invloed hebben op het voldoen aan de eisen van de klant en zich beperken tot eisen uit hoofdstuk zeven.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

zeg wat je doet
doe wat je zegt
bewijs

ISO 9001 certificaat Singeling

VCA*

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Er is daarnaast voor uitvoerende medewerkers een VCA-examen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen Basisveiligheid (Voor operationele medewerkers) en Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). Het bijbehorende certificaat is tien jaar geldig en geeft aan dat de medewerker in ieder geval op de hoogte is van de geldende veiligheidseisen. Doormiddel van regelmatig gehouden bijeenkomsten dient de communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers te worden bevorderd (zogenaamde toolboxmeetings).

VCA certificaat Singeling